בחירה

בעסק, כמו בחיים,
זה הכל עניין של בחירה-
בחירה מודעת מבפנים באמונה אדוקה-
בחירה מה לאכול,
בחירה בסגנון הדיבור,
בחירה באיך להגיב למצבים,
בחירה להיות בעשייה,
בחירה להצליח,
כי זכות אחת יש לו לאדם והיא הזכות לבחור.

בחירה